• Traballo rematado na Batería de San Cristovo por parte do colectivo de cidadáns "Acción Directa de Recuperación de Espazos Públicos".

    Tal como anunciamos, damos por finalizadas os labores de limpeza na Batería de San Cristovo. Os traballos nesta fortaleza consistiron na limpeza do miradoiro exterior, interior da fortaleza, limpeza de muros, roza dun corredor circundante, e amoreado da maleza.

    A pesar de dar por finalizadas as xornadas de traballo en San Cristovo, vari@s compañeir@s do colectivo seguirán asistindo días alternos por semana co fin de erradicar por completo a hedra dos muros.
    O próximo sábado comezaremos a recuperación doutro espazo público de Ferrol en estado de abandono.

    Malia a apatía e desconsideración demostrada por parte do goberno municipal, pois non obtivemos resposta ao noso escrito entregado por rexistro, nin retiraron os restos de maleza que solicitamos, non desistiremos no noso empeño de parar o despilfarro previsto para a Praza de España de 700.000 euros de diñeiro público, queremos que ese diñeiro se destine á contratación de desempregad@s en contratos de media xornada, e en función dá carga familiar ou precariedade que poidan estar a pasar.

    Eses 700.000 euros investidos na creación destes postos de traballo repercutirían na recuperación dá natureza, paraxes e patrimonio dá cidade, á parte de xerar un beneficio adicional para o comercio dá nosa cidade, que ben necesitado que está.

0 comentarios:

Publicar un comentario