• Resumo da limpeza do río Sardiña

    Hoxe acometemos a limpeza doutro espazo público en estado de abandono por parte do goberno municipal, o lugar elixido foi o río Sardiña, na enseada da Malata, no que realizamos a limpeza das canles deste. Deste rescatamos uns 500 kg de residuos sólidos, entre os cales se encontraban valados metálicos propiedade do Concello.

    Queremos deixar constancia das irregularidades que se veñen cometendo neste espazo natural, ao lado deste encóntrase a FIMO, baixo responsabilidade do Consorcio Pro-Feiras e Exposicións de Ferrol, e do propio Concello, este recinto dispón dun punto limpo a escasos 15 metros da canle do río, co conseguinte risco que entraña, pero o máis grave é o vertedoiro incontrolado que teñen no interior do recinto, e outro que utilizaban indiscriminadamente na mesma canle do río, moitos dos residuos atopados pertencen ás prácticas do carné de conducir, conos, fitas plásticas, etc.

    Comunicamos e instamos a todas as entidades ecoloxistas de Ferrol a que tomen nota e procedan a efectuar as correspondentes denuncias se houbese lugar a elo.

0 comentarios:

Publicar un comentario